Penisförlängare

Ja, svaret är kort och koncist. I dagens läge finns det många behandlingar som inriktar sig på att förbättra penis i alla avseenden utan att för den skull behöva utsätta sig för dyra och riskfyllda kirurgiska ingrepp. Därför vill vi att alla våra läsare ska få tillgång till och lära känna informationen som finns att tillgå om var och en för att sedan kunna bestämma sig för en av dem.

Vi har studerat och jämfört alla tillgängliga metoder för penisförlängning och kan försäkra att det är möjligt att öka såväl i längd som i omkrets på ett relativt enkelt sätt och utan några biverkningar. Praktiskt taget alla behandlingar, metoder och produkter som vi refererar till baserar sig på en och samma princip, eller andra snarlika, och därför är det grundläggande att våra läsare och medlemmar känner till penisens struktur.

Varför växer min penis?

Såväl ifråga om tabletter som när det handlar om penissträckare eller övningar bidrar du till din penis med de nödvändiga medlen för att kunna uppnå en förändring utan biverkningar eller risk för din hälsa.

  1. TABLETTER

Dessa bygger på principen om att penisens storlek bestäms av den blodmängd som ryms i penis inre delar. Därför syftar de här tabletterna, bestående av helt naturliga ingredienser, till att stimulera blodflödet i området för att penis under sådan påverkan ska tvingas till att öka i storlek. Tabletterna gynnar vasodilatationen och bildandet av testosteron, vilket förbättrar den erektila funktionen eftersom penis svällkroppar tvingas utvidga sig då de fylls med blod och det i sin tur orsakar en naturlig ökning av penis i längd och grovlek

  1. STRÄCKARE

I fallet sträckare är den verksamma principen något annorlunda än tabletternas. Sträckarna baserar sig på vävnadernas reaktionskapacitet då de utsätts för kontinuerlig sträckningsbelastning, vilket ger upphov till en multiplicering av deras celler. Huvuddelen av dessa sträckare utsätter penisen för en belastning på 600 till 1500 gram under ett bestämt tidsförlopp, vilket på strukturell nivå orsakar en återhämtningsreaktion i beståndsdelarna i penis vävnader med motsvarande ökning av omkrets och längd.

  1. ÖVNINGAR

Det här rör sig om lätt utförbara övningar med hjälp av vilka man lär ut hur penis svällkroppar, corpora cavernosa och corpus spongiosum kan tränas och övas upp. Med hjälp av övningarna kan du öka i omkrets såväl som i längd om du ägnar programmet några minuter om dagen och följer de övningsscheman som föreslås. De här teknikerna grundar sig i undersökningarna och studierna som Dr Brian Richards utförde 1970 i Storbritannien och som publicerades i The British Journal of Sexual Medicine efter att ha kommit fram till otroliga resultat. Med utgångspunkt i hans upptäckter och i jelqingövningen utvecklades de här moderna övningsprogrammen.

  1. KIRURGISKA INGREPP

Vid ett kirurgiskt ingrepp lossas delvis de två av penis svällkroppar som är fasthäftade vid pubisbenet för att därefter genom förskjutning utnyttja den del av peniskroppen som inte varit tillgänglig tidigare och orsaka en förlängning av denna. För att åstadkomma en omkretsökning av penis infogas fett under huden. Liksom andra operationer är den här riskfylld och kostsam, och därför förordar vi inte den här metoden, utan tvärtom, ifall någon av er har tankar på att utsätta sig för ett besök i operationssalen så är vårt tips att först ta reda på vilka alternativ som finns och istället överväga dessa.

  1. VAKUUMPUMPAR

Teoretiskt sett består den här metoden av att penis förs in en cylinder som är ansluten till en liten sugpump. När luften sugs ur röret flödar blod ut i penis, som växer i storlek. Den här metoden rekommenderar vi emellertid inte överhuvudtaget eftersom penis efter några timmar återgår till normalt tillstånd och dessutom kan ett överdrivet sug ge upphov till skador.

  1. VIKTER

Det här är en av de äldsta och mest ålderdomliga teknikerna som bygger på att tyngden av olika vikter ska öka penisstorleken. Det är uppenbart att den här metoden absolut inte är att rekommendera eftersom den till och med kan innebära större risk för skador än föregående.